Teamontwikkeling

Wanneer kan je spreken van een team? Een team is in staat om elkaar op een respectvolle manier feedback te geven, elkaars talenten te benutten, ieder zijn of haar plek in het team te accepteren, gezamenlijk doelen te behalen, successen te vieren en een gezamenlijke visie en missie uit te dragen. Een veel gestelde vraag in de praktijk: Is het mogelijk om van dit management team, een groep van professionals of een bepaalde afdeling een top team te maken.

Leiderschapsontwikkeling

Het is de verantwoordelijkheid van een leidinggevende om te zorgen dat een groep van professionals als team gaan samenwerken. Wat opvalt bij leidinggevende en hun teams is dat het wel of niet bereiken van gezamenlijke doelen afhankelijk is van een aantal basis principes. Het start uiteraard met openheid, bereidheid van de eindverantwoordelijke vaak een directeur of manager, om zelf te reflecteren, in beweging te komen en veranderingen op te pakken. Het realiseren van groei en ontwikkeling in een team heeft altijd te maken met gedrag en het maken van keuzes. Voor een leidinggevende is het de uitdaging om alle teamleden bereid te krijgen om naar zichzelf te kijken en te investeren in de onderlinge samenwerking.

Grote diversiteit in opdrachtgevers

Vanaf 2015 actief bij diverse opdrachtgevers in de publieke-, financiële- en retail sector met vraagstukken op het gebied van teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling.

 • ABN AMRO
 • FinTree Academy
 • Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht
 • DJI Academy
 • Dienst Vervoer en Ondersteuning Assen
 • Directie en Informatievoorziening DJI
 • Exodus
 • Gemeente Leeuwarden
 • KvK Mobiliteitscentrum
 • Management Drives
 • Mobiliteitscentrum DJI
 • Opleidingsinstituut DJI
 • Penitentiaire inrichtingen (diverse)
 • Roelofs & Haase Projectontwikkeling
 • Stevens Van Dijck Bouwmanagers en adviseurs
 • Skischool Swing
EverDevelop | FinTree Academy
EverDevelop | Gemeente Leeuwarden
EverDevelop | Swing Skischool
EverDevelop | ABN Amro
EverDevelop | KvK
EverDevelop | Exodus
EverDevelop | Roelofs en Haase
EverDevelop | Ministerie Justitie en Veiligheid
EverDevelop | DJI Academy
EverDevelop | Stevens en van Dijck