Wat is de belangrijkste taak van een manager?

Het is de taak van een manager om te zorgen dat een groep van professionals die samenwerken als team gaan presteren. Wat is het verschil tussen een groep en een team? Een team is in staat om elkaar op een respectvolle manier feedback te geven, elkaars talenten te benutten, ieder zijn of haar plek in het team te accepteren, gezamenlijk doelen te behalen, successen te vieren en een gezamenlijke visie en missie uit te dragen. De belangrijkste vraag aan ons als management consultancybureau: Is het mogelijk om van dit management team, een groep van professionals of een bepaalde afdeling een (top)team te maken.

Waarom is samenwerken vaak een uitdaging in teams?

Wat opvalt bij managers en hun teams is dat het wel of niet bereiken van gezamenlijke doelen afhankelijk is van een aantal basis principes. Het start uiteraard met openheid, bereidheid van de eindverantwoordelijke, directeur of manager, om zelf te reflecteren, in beweging te komen en veranderingen op te pakken. Het realiseren van groei en ontwikkeling in een team heeft altijd te maken met gedrag en het maken van keuzes. Voor een manager is het de uitdaging om alle teamleden bereid te krijgen om naar zichzelf te kijken en te investeren in de onderlinge samenwerking.

Opdrachtgevers

EverDevelop | FinTree Academy
EverDevelop | Gemeente Leeuwarden
EverDevelop | Swing Skischool
EverDevelop | ABN Amro
EverDevelop | KvK
EverDevelop | Exodus
EverDevelop | Roelofs en Haase
EverDevelop | Ministerie Justitie en Veiligheid
EverDevelop | DJI Academy
EverDevelop | Stevens en van Dijck