Blog | EverDevelop

U bevindt zich hier:Home/Blog
Blog2020-09-15T09:38:11+02:00

Door het vele thuiswerken ligt mentale vermoeidheid op de loer

organisatieadviesbureau

Mentaal Fit

Hoe mentaal fit ben jij?

Het vele thuiswerken begint nu toch steeds meer te vragen van mensen. De eerste paar maanden was het thuiswerken voor de meeste mensen nog wel te doen. Het was wat onwennig met in het achterhoofd de hoop om snel weer terug te kunnen naar het oude vertrouwde werken op kantoor of locatie. Nu negen maanden later zitten we nog steeds volop in het thuiswerken. Hoe lang zullen we nog thuiswerken in 2021? Wie het weet mag het zeggen.

Mentale vermoeidheid 

Het grote voordeel van het thuiswerken is dat je vaak niet meer voor je werk het huis uit hoeft. Dat scheelt toch al snel tien uren aan reistijd per week. Wat krijg je daarvoor terug? De nadelen van het langdurig thuiswerken komen nu ook steeds meer aan het licht. Het effect van thuiswerken doet zeker iets met je mentale fitheid en fysieke fitheid. De signalen van klanten over werkdruk, druk in het hoofd, uitgeblust zijn na een werkdag komen steeds meer naar voren tijdens de coachingsgesprekken. Het gemak van thuiswerken via je mobiel of laptop zorgt ervoor dat je de hele dag in verbinding kan staan met je werk. ‘s Avonds even op de bank nog de mail lezen of reageren op een appje.

Mentale fitheid

Mentale fitheid is de conditie van de geest. Als je mentaal fit bent, zit je lekker in je vel, sta je positiever in het leven, heb je minder last van stress en kun je problemen beter de baas.

Reflectie

Het begint bij het stilstaan en (h)erkennen van de signalen van vermoeidheid. In een aantal stappen kan je werken aan je mentale fitheid. Hieronder een aantal punten die te maken hebben met Mentaal Fit zijn. Het is zeker geen volledige lijst maar kan je wel richting geven.

  1. Focus op wat je wil
  2. Fysiek fit zijn
  3. Werk en privé balans
  4. Positief denken
  5. Positieve taal gebruiken
  6. Visualiseren
  7. Signaleren, accepteren en respecteren van gevoelens en emoties
  8. Leren en ontwikkelen

Welke van de acht hierboven genoemde punten springt er voor jou uit? Een moment van reflectie is waar het allemaal begint. Door in de spiegel te kijken kan je reflecteren op wie je bent, wat je wil en wat je doet.

Mentaal Fit in je werk!

Benieuwd wat je persoonlijk kan doen om te werken aan je mentale fitheid. Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend persoonlijk intakegesprek of meld je aan via info@everdevelop.nl voor een van de online workshops over mentale fitheid.

Benieuwd wat ik voor u of uw organisatie kan betekenen?

 

 

Online en outdoor werken aan mentale fitheid van leidinggevenden en medewerkers. Zeker nu belangrijker dan ooit!

online-en-outdoor-werken-aan-mentale-fitheid-van-leidinggevenden-en-medewerkers-zeker-nu-belangrijker-dan-ooit l EverDevelop

Online en outdoor werken aan mentale fitheid van leidinggevenden en medewerkers. Zeker nu belangrijker dan ooit!

EverDevelop zet outdoor coaching en online coaching pro-actief in!

Door de aangekondigde verscherpte corona maatregelen van afgelopen week is de beweging naar werken op afstand bij diverse organisaties opnieuw ingezet. Waar kan wordt er voor de komende weken zoveel mogelijk thuis gewerkt. De focus verschuift naar het samenwerken op afstand waar videobellen en online vergaderingen de komende tijd meer in de agenda’s op zal duiken. De oude afspraken en faciliteiten voor het thuis werken worden weer nieuw leven ingeblazen. Het lijkt en voelt alsof we een paar maanden terug in de tijd gaan. In werkelijkheid zijn er ook bedrijven en organisaties die het thuiswerken en samenwerken op afstand de afgelopen maanden juist hebben doorgezet met als evaluatiemoment einde van dit jaar.

Elk voordeel heb zijn nadeel

We weten met elkaar vanuit de afgelopen maanden wat de voordelen en nadelen zijn van werken op afstand. Dan heb je nog de persoonlijke voorkeuren van mensen waar ze graag willen werken. De één werkt echt liever op kantoor, de ander helemaal thuis en weer een ander zoekt de balans tussen thuis en op kantoor werken. Een verandering voor korte termijn dan wel voor lange termijn heeft altijd effect op mensen die daar mee te maken krijgen. De vraag is alleen wat doet het met iemand zijn fysieke- en mentale fitheid als je weer of juist voor een langere periode op afstand van je collega’s werkt. Het vraagt in eerste instantie om zowel op het werk als thuis de zaken weer goed met elkaar af te stemmen. Vervolgens is het belangrijk wat jij als leidinggevende kan doen voor je medewerkers om van werken op afstand een succesbeleving te maken.

Als je altijd blijft doen wat je deed, had je nu niet geweten wat je weet

EverDevelop ziet dit ook terug als het gaat om de locatie van de coachingstrajecten. Voor de één is het geen probleem om van een face-to-face gesprek op kantoor te schakelen naar online coaching of outdoor coaching. Een ander houdt liever vast aan het bekende en stelt coaching even uit. Coaching blijft maatwerk!

Business coach gaat buiten de gebaande paden

EverDevelop ziet als consultancy bureau wel een duidelijke trend in 2020 als het gaat om coaching bij organisaties. Waar het in april van dit jaar nog wennen was aan online coachen wordt het nu zo goed als omarmd. Al blijft face-to-face zowel voor de coach als coachee de voorkeur hebben. We zien de belangstelling van outdoor coaching enorm toenemen. We hebben het dan over coaching in de buitenlucht zoals bijvoorbeeld coaching op de golfbaan of een wandeling maken in het bos. Het voordeel is dat je dan niet achter een scherm zit. Het in beweging zijn in de frisse buitenlucht blijkt ook nog eens positieve effecten te hebben tijdens het coachingsgesprek. We krijgen na de outdoor sessies veel positieve reacties niet alleen van de gecoachte maar ook van mensen in zijn of haar directe omgeving. De positieve beleving van outdoor coaching “zingt” blijkbaar nog een tijdje door.

EverDevelop zet als consultancy bureau pro-actief in op outdoor coaching en online coaching om te zorgen dat groei van persoonlijk leiderschap, zeker nu tijdens corona, door kan gaan. In 4 stappen werken aan je persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Het is in het belang van mensen en organisaties om te blijven werken aan mentale fitheid.

Benieuwd wat ik als business coach voor u of uw organisatie kan betekenen?

online-en-outdoor-werken-aan-mentale-fitheid-van-leidinggevenden-en-medewerkers-zeker-nu-belangrijker-dan-ooit

Raymond Evers

 

 

 

 

 

Mentale fitheid speelt een cruciale rol in organisaties

Mentale fitheid speelt een cruciale rol in organisaties | EverDevelop

Mentale fitheid speelt een cruciale rol in organisaties

Vitaliteit terugbrengen in organisaties is erg belangrijk

Mentale fitheid is de conditie van de geest. Als je mentaal fit bent, zit je lekker in je vel, sta je positiever in het leven, heb je minder last van stress en kun je problemen beter de baas.

Dat klinkt natuurlijk mooi, mentaal fit zijn, maar hoe werkt het nu in de praktijk? Ik ervaar in mijn werk dat directeuren en leidinggevenden bij organisaties en bedrijven het belang van mentale fitheid onderschrijven. Waar wringt dan de schoen? De signalen die ik krijg vanuit het management en de medewerkers, zowel voor Corona tijd, als nu tijdens Corona zijn eenvoudig terug te brengen naar het gesprek tussen een leidinggevende en een medewerker.

Het stoplicht effect

Wanneer vinden de meeste gesprekken plaats tussen leidinggevenden en medewerkers? Als er een conflict is in een team of op een afdeling, bij burn-out klachten, een hoog ziekteverzuim, een medewerker of leidinggevende die niet naar behoren functioneert. “De signalen staan dan al een tijd op rood”. Dat zijn de momenten waarop EverDevelop als organisatieadviesbureau voor een gesprek wordt uitgenodigd.

Op het juiste moment in gesprek

De aandacht voor de gesprekken daar waar het goed gaat (groene signalen) of waar het wat minder loopt (oranje signalen) is waar de schoen, wat mij betreft, wringt in organisaties. We blijken van nature eerder te kijken naar wat niet loopt in een organisatie, op een afdeling of een team. Het zit blijkbaar nog niet in ons systeem om stil te staan bij de successen of het nu gaat om één persoon, een afdeling of een organisatie. Laat staan dat we met elkaar het gesprek aangaan om te kijken wat we kunnen doen om het goede te continueren. Ik hoor in de praktijk nog te vaak dat het een uitdaging is voor leidinggevenden om met alle medewerkers één keer per jaar een goed functioneringsgesprek van een uur of anderhalf uur te voeren. Dat betekent voor een leidinggevende al snel een werkweek aan uren per jaar voor het houden van functioneringsgesprekken. Wat mij betreft ligt het niet in een korte termijn oplossing door het aanbieden van een time management training voor leidinggevenden.

Vitaliteit voor mensen en organisaties

Het is belangrijk om met elkaar naar het organisatiebelang te kijken. Een organisatie werkt pas optimaal wanneer men weet wat de geformuleerde strategische doelstellingen zijn en alle inspanningen daarop gericht zijn. Dit kan alleen wanneer men gebruik maakt van elkaars sterke punten, zodat synergetische voordelen kunnen worden behaald. Tevens is het van belang dat elke werknemer een kans krijgt om zich binnen een organisatie te ontplooien. Wanneer dit mogelijk wordt gemaakt zal er een bottom-up stroom op gang komen, die niet alleen voor procesverbetering, maar ook voor nieuwe ideeën zal gaan zorgen. Voordat u het als management weet is de vitaliteit binnen uw organisatie terug.

Investeren in mentale fitheid is een win-win situatie

Wat kan je doen als organisatie om vitaliteit te versterken of terug te brengen? Een veel voorkomende hulpvraag die wij als organisatieadviesbureau krijgen is het adviseren van het management over een maatwerk leer-en ontwikkeltraject voor leidinggevenden en teams. Wanneer het lukt om de juiste mensen op de juiste plek binnen een organisatie te krijgen kan een organisatie zich verder ontwikkelen (professionaliseren).

Benieuwd wat ik voor u of uw organisatie kan betekenen?

Mentale fitheid speelt een cruciale rol in organisaties | EverDevelop

Raymond Evers

Wat voor coach is Raymond? Jakelize, Ben, Hilde en Jacob delen hun persoonlijke ervaringen

raymond is een coach die je een spiegel weet voor te houden l EverDevelop

Raymond is een coach die je een spiegel weet voor te houden

Het begon voor mij als een start naar afscheid nemen van mijn werk als leidinggevende. Heel complex, maar wel de waarheid. Doordat Raymond snel de vinger op de zere plek weet te leggen, kon hij mij laten inzien dat dit traject ook kansen en mogelijkheden biedt. Raymond heeft mij gebruik laten maken van mijn vaardigheden en door deze in te zetten voor de organisatie, verstevig ik mijn positie in de organisatie. Deze vaardigheden had ik wel alleen was ik er me er niet heel erg bewust van. Door de gesprekken met Raymond en het reflecteren op wat je gedaan hebt, ben ik er zelf in gaan geloven dat deze vaardigheden me verder kunnen helpen.  Al met al heeft het er toe geleid dat ik gevraagd ben voor een specialistische taak binnen de organisatie. Deze taak vind ik erg leuk en geeft me rust en zelfvertrouwen in wat ik doe.

Jakelize

Hierbij wil ik jou bedanken dat jij afgelopen tijd mijn coach bent geweest. De gesprekken met jou waren voor mij zeer verhelderend en ook de benadering was uiterst prettig. In de gesprekken laat je zien wie je bent en wat je kunt. Daarbij voelde ik ook dat ik bij elke sessie groeide en dus ook sterker werd. Na elke sessie had ik zoveel positieve energie dat ik alles aan kon. Nogmaals bedankt.

Groeten Ben

Ik heb de gesprekken met Raymond als erg prettig ervaren. Zijn nuchtere aanpak past goed bij hoe ik zelf in het leven sta. Hij gebruikt geen hoogdravende termen en ingewikkelde theorieën maar gaat gewoon het gesprek aan. In die gesprekken weet hij goed mijn gedrag te spiegelen, laat mij nadenken over waarom ik dingen op een bepaalde manier aanpak, en hielp hij mij inzien wat dat aan energie oplevert of kost. Ik vond het heel waardevol en het heeft me veel gebracht aan zelfinzicht en –vertrouwen, waarvoor dank!

Hilde

Ik was vanuit een talenten-programma opzoek naar een (personal) coach die mij vanuit een gelijkwaardig contact een spiegel voor kon houden en die maatwerk leverde wanneer de situatie daar om zou vragen. Ik kreeg via mijn netwerk de naam van Raymond Evers door.

Tijdens het intakegesprek met Raymond kwamen er al belangrijke onderwerpen aanbod. En voelde ik mij snel op mijn gemak. Raymond stelde zich tijdens dit gesprek op als de luisteraar die neutraal in het vragengesprek zat. Op deze wijze weet hij vanuit mijn positie mee te kijken naar opgedane ervaringen en deze te benoemen en te registreren. Op deze wijze sloot zijn sessie altijd aan bij waar de voorgaande sessie eindigde.

Doormiddel van een drijfveren test met kleuren werd duidelijk met welke bril ik naar mijn omgeving keek. Door Raymond kreeg ik andere kleuren brillen aangereikt om mijn ‘conflicten’ te bekijken en te voelen. Hier kwam al snel uit dat mijn wereld minder zwart/wit is dan ik in eerste instantie ondervond. Samen zijn we opzoek gegaan naar een manier waarop het voor mij werkt. Dit kwam uiteindelijk neer op gespreksvoering en actieve NLP–elementen. Op deze wijze kwam ik uit mijn hoofd (pragmatisch) in het gevoel. En door te voelen kwam ik tot andere keuzes dan het te rationaliseren.

Bij Raymond is alles maatwerk. Ondanks dat het traject in eerste instantie 6 tot 8 sessies zou duren, was er in sessie 4 al een grote doorslag te melden. Een voor mij positieve doorslag waarin ik, mede door de gesprekken met Raymond, heb gekozen voor een nieuwe koers.

Inmiddels heb ik mijn positieve energie hervonden en werk ik weer met passie.

Jacob

Hoe kan ik als leidinggevende mezelf verder ontwikkelen?

Hoe kan ik als leidinggevende mezelf verder ontwikkelen? Hoe kan ik mijn team ontwikkelen? Een van de vele vragen die bij leidinggevenden spelen. Herkenbaar? Wil je graag weten waar jij het beste mee kan starten? Stel je vraag aan een leiderschapscoach. Ik bied je kosteloos 45 minuten coaching aan met als resultaat dat jij als leidinggevende verder kan met je team.

Mijn doel is om het leiderschap binnen organisaties verder te laten groeien, zodat leidinggevenden en medewerkers excelleren in hun werk. Het eerste gesprek is dan ook zonder kosten en geheel vrijblijvend. Zet vandaag nog de volgende stap in je ontwikkeling door contact met mij op te nemen.
“Je moet eerst jezelf goed leren kennen en weten waar je kracht ligt, voordat je met het team aan de slag kan. “ 

Outdoor coaching

Outdoor Coaching

Ken je dat?

Ken je dat gevoel dat je in de auto zit met iemand en omdat je beide de ogen op de horizon gericht hebt er een gesprek ontstaat?

Dat je samen met iemand fysiek aan netwerken bent en hierdoor het contact (h)echter is dan anders?

Dat je op je werk coaching ontvangt en met je coach in een kantoortje zit in ”gesprek” over afstand/nabijheid, betrokkenheid en positie? In een kantoor van 3 bij 4 meter?

En dat terwijl je ook naar buiten kunt. Menig coachingsgesprek buiten gehad met Raymond Evers.

Buiten, in dit geval vaak in Oranjewoud. Positie innemen in het bos.

Overzicht creëren als onderwerp boven op de uitkijktoren.

Positie innemen terwijl je een roedel reeën ziet die zo gepositioneerd liggen dat zowel hun groepsgenoot en hun omgeving in de gaten houden.

De natuur is een leerschool; En met Raymond leer je dit zien. En aanvaarden.

En er was nog geen Corona….

Nu kun je dus EN Corona proof zijn maar VOORAL je coaching een boost geven.

Je hebt slechts 2 dingen voor nodig

Een mooie omgeving en Raymond

Johan

Ga naar de bovenkant